logo_trong_suot_web
horeca_business_school
  • Thùng gỗ sồi ảnh hưởng đến hương vị rượu vang như thế nào?

    Gỗ sồi được sử dụng trong sản xuất rượu vang để thay đổi màu sắc, hương vị, cấu trúc tannin và kết cấu của rượu. Thùng gỗ sồi có thể được sử dụng cho quá trình lên men hoặc ủ rượu, vậy thùng gỗ sồi ảnh hưởng đến hương vị rượu vang như thế nào? 

Yêu Rượu - Tạp chí Vang & Whisky @Copyright 2021